Google


Gumi Control Kft.Adatvédelem
Az Gumi-Control Kft. (továbbiakban Szolgáltató) a Webáruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti: A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez az áruátvételi szerződéssel rendelkező kereskedelmi partnerei számára átadja. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja. Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék a vac@gumicontrol.hu címre küldött ezirányú kérést tartalmazó e-mail segítségével.. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra. A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez az áruátvételi szerződéssel rendelkező kereskedelmi partnerei számára átadja. Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a Gumi-Control Kft. és a Premio hálózat, illetve Vredestein Club szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén. A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Fenntartások
Az Internet kapcsolatból, illetve az adatbázis kapcsolatban (pl.: karbantartás miatt) bekövetkező hibákból adódó károkért felelősséget nem vállalunk. Fenntartjuk a jogot az akciós és az egyéb árak megváltoztatására, illetve az akciók előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére. Fenntartjuk a jogot, (és annak lehetőség), hogy a Webáruházban látható készlet a rendelés pillanatában nem áll rendelekezésre, ezért a Felhasználót (Vevőt) nem tudjuk kiszolgálni a kért termékkel. Az ebből adódó mindennemű kártérítési igényt elutasítjuk.

Garancia
A termékekre a rendeletnek megfelelő (249/2004. (VIII. 27.) kormányrendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról) jótállást és szavatosságot (garancia) vállaljuk.

Általános garanciális feltételek
Érvényes a Gumi-Control Kft. által forgalmazott gumiabroncsokra. A Gumi-Control Kft. garanciát vállal az általa forgalmazott gumiabroncsok anyag és gyártási hibáitól való mentességéért az alábbiak szerint: A gumiabroncsok esetében a gyártó által vállalt garanciális időtartamok az irányadóak. A fenti időtartamokon belül a garanciális kötelezettség anyag és gyártási hiba tekintetében a kisteher abroncsoknál az abroncs eredeti futócsatorna mélységének 3 mm-ig történő /kopás miatti / lecsökkenéséig, személyabroncsoknál az abroncs eredeti futócsatorna mélységének 1,6 mm-ig történő /kopás miatti / lecsökkenéséig áll fenn, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat továbbá a gyártó előírásait betartják. Szélsőséges út és használati körülmények esetében a Gumi-Control Kft. fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.
A garanciális igény nem érvényesíthető:
-helytelen tárolás miatti hibákra, -a vonatkozó szabványok, valamint a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési vagy üzemeltetési hibákra, -a jármű vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen beállítás stb. által okozott hibákra, -baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra, -javított abroncsokra, -nem a rendeltetés szerinti célra használt abroncsok meghibásodására, -versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra.

A garanciális igényeket a mindenkori hatályos jogszabályokat figyelembe véve a forgalmazónál vagy a forgalmazó által erre meghatalmazott képviselőjénél írásban kell bejelenteni: Gumi-Control Kft. 2600 Vác, Szent László út 7. Tel.: 27/315-050

A bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
az abroncs részletes adatait /méret, mintázat, terhelhetőség, gyártási szám, maradvány csatorna mélység, a hiba rövid leírását stb. /,az eladás időpontját és helyét, az üzemeltető / vevő / nevét, jármű típusát, az abroncs felszerelési és üzemeltetési helyét a járművön, a leszerelés időpontját,a reklamált abroncs tárolásának helyét. Reklamáció esetén a számlát minden esetben mellékelni kell. A reklamáció megvizsgálásának és elbírálásának jogát a Gumi-Control Kft. fenntartja magának. A jogos reklamációnak elismert abroncsot a Gumi-Control Kft. a vevő kérésére megtéríti, illetve új abroncsra cseréli, amelynek a garanciális igény bejelentésének időpontjában érvényes eladási árából az elismert reklamációs követelés illetve a maradvány csatorna mélység arányában engedményt ad.

Házhozszállítás
Házhozszállítást - Magyarország területére - a termék vásárlásakor választhatja. Amennyiben a termék átvételét telepünkre kérte, utólag házhozszállítást nem választhat (ebben az esetben kérjük vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a 27/315-050-es telefonszámon). A házhozszállítás díja 2db-ig bruttó 3560,- HUF, 3-4db-ig bruttó 4445,- HUF, 5db 5520,- HUF, 6db-tól 5520,- HUF + 300,- HUF/db. (pl.:6db gumi esetén 5820,- HUF), amely a termék átvételekor fizetendő. A szállítás a 15 óra előtt beérkezett megrendelések esetében 2 munkanapon belül történik. Megrendelését az Ön által a rendelés véglegesítéskor megadott napon szállíttatjuk ki a GLS szállítmányozó céggel. A házhozszállítás esetén a terméket egy alkalommal szállítjuk ki. Kérjük, hogy az átvétel érdekében olyan címet és időpontot adjon meg amelyiken biztosan talál a GLS átvételre jogosult személyt. A megadott szállítási napon az átvételt biztosítani kell 8-17 óra között. A kiszállított termékekre a rendeletnek megfelelő (249/2004. (VIII. 27.) kormányrendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról) jótállást és szavatosságot (garancia) vállalunk.

Készpénzes fizetés
A számla végösszegét (amely tartalmazza a szállítási költséget is) a termék átvételekor kell kifizetni a GLS futárnak. A számla aláírásával és a termék átvételével Ön igazolja, hogy a kért árut hiánytalanul és sérülés mentesen átvette. Amennyiben az árun sérülés található, ill. a mennyiség vagy a termék eltér az Ön által megrendeltektől kérjük, ne vegye át, hanem a futárral küldje vissza nekünk. Ebben az esetben felvesszük Önnel a kapcsolatot a hiba kijavítása érdekében.